Verwelkoming van een God 2

Tijdens het midzomerblot hebben wij Loki mogen verwelkomen. Ons tweede altaarbeeld.

In dit ritueel hebben we Loki door het jaarwiel lopen laten lopen, de windrichtingen en de daarmee verbonden Godheden groeten op zijn eigenwijze en laten we hem het vuur aansteken. Het vuur waarmee hij ons leert onze angsten onder ogen te zien, goedschiks of kwaadschiks, maar altijd op humoristische wijze.

 

Wees welkom Loki!