Opvattingen en kernwaarden

ONZE OPVATTINGEN

 • Het gaat ons om asatru, de trouw aan de goden, godinnen en andere wezens van ons Germaanse, voorchristelijke geloof. Er zijn vele goden en wezens die wij erkennen en respecteren zoals zij ons erkennen en respecteren. Desalnietemin zullen in onze rituelen alleen die goden en wezens worden geëerd die voor ons bij asatru horen.
 • Voor ons zijn de goden individuen, vrienden die naast ons staan. Voor anderen zijn zij archetypes, symbolen en personificaties van de krachten om ons heen. Wij vertellen niemand hoe over hen te denken. Van onze leden verwachten wij dat ze de goden erkennen en respecteren en dat zij de ideeën van anderen daarover respecteren.
 • Wij hanteren geen vast, in steen gebeiteld pantheon. Wij doen ook niet aan dogma’s en hebben geen vaste (religieuze) hierarchie.
 • Lol! Over religie wordt vaak erg serieus gedaan. Wij willen ook lol hebben, met elkaar en met asatru.

ONZE KERNWAARDEN

Respect. Verantwoordelijkheid. Eer. Dingvrede.

 • Wij verwachten van onze leden dat ze elkaar en elkaars mening respecteren, en anderen en hun mening. Kritiek en meningsverschillen mogen; schelden, haat- of lastercampagnes niet. Dat zijn inbreuken op de dingvrede.
 • Extremisme in welke vorm dan ook wordt niet geduld.
 • Wij hebben onze ideeën over asatru; wij kunnen en willen niet voor anderen bepalen wat voor hen asatru is of betekent.
 • Iedereen is altijd verantwoordelijk voor eigen woorden en daden.
 • Bestuursleden, alsmede leden die een bepaalde taak op zich nemen, zijn verplicht deze taak naar eer en geweten uit te voeren.
 • De dingvrede is van kracht tijdens alle activiteiten van de Negen Werelden.
 • Alle leden zijn verantwoordelijk voor de eer en goede naam van de Negen Werelden, alsmede voor de dingvrede.