Onze vereniging

De Negen Werelden is een enthousiaste groep heidenen die als asatruvereniging het doel heeft om een veilige haven te bieden aan asatruar en aan hen die geïnteresseerd zijn in asatru.

Wij vieren blots en sumbels, organiseren themabijeenkomsten en doen onderzoek naar bijvoorbeeld oude gebruiken. Op deze en andere manieren geven wij een hedendaagse invulling aan dit oude maar springlevende geloof; een actueel, alledaags asatru dat recht doet aan goden en voorouders, en aan ons en onze tijd..

Wat is asatru?
Asatru betekent letterlijk ‘trouw aan de asen’. Samen zijn de asen en wanen de goden en godinnen van deze landen, van ons en onze voorouders. Zij en de wezens die in deze bezielde wereld leven, zijn nog immer bij ons.

Terug naar het verleden?
De Germaanse cultuur -en daarmee dus ook de religie- omvat een groot gebied en een grote tijdsspanne. Veel kennis is door de eeuwen heen verloren gegaan. Wij laten ons inspireren door archeologie, geschiedkunde en literatuur, maar ook door elkaar en de goden en wezens om ons heen. Desondanks zal het waarschijnlijk nooit mogelijk zijn om een compleet beeld te vormen van asatru zoals dat in het verleden bestaan heeft -of nu bestaat.

Dat is ook niet ons doel.

Wij willen laten zien dat dit oude geloof in deze moderne wereld nog immer een plaats heeft.

DE VERENIGING

De vereniging heeft het volgende ten doel:

  • Het eren van de asen en wanen, natuur- en andere wezens en onze voorouders zoals die ook vroeger werden aanbeden. Samen horen zij bij het Germaanse voorchristelijke geloof van deze contreien.
  • Een ontmoetingsplaats of contactpunt zijn voor geïnteresseerden in en aanhangers van asatru.
  • Het uitbreiden van de kennis over asatru te bevorderen en het delen en verspreiden van deze kennis.
  • De beleving van asatru met gelijkgestemden te delen.

De vereniging wil dit doel bereiken door:

  • Het organiseren van asatru-rituelen en bijeenkomsten.
  • Het onderhouden en uitbreiden van de webstek.
  • Onderdak bieden aan kleinere groepen met specifieke interesses die gerelateerd zijn aan asatru. Deze groepen moeten wel binnen de doelstellingen en kernwaarden van de Negen Werelden passen.

Wat de Negen Werelden niet doet, is zendingswerk. Wij zullen nooit proberen ons geloof aan anderen op te dringen.