Standpunt over discriminatie

De Negen Werelden heeft in haar statuten opgenomen dat discriminerende of racistische ideeën en andere vormen van respectloosheid en extremisme niet thuishoren binnen de vereniging. In 2015 werd dit nog extra onderstreept in een gemeenschappelijke verklaring vanuit het Asatru-EU netwerk.

Vroeg in de zomer bereikte ons het nieuws dat de Ásatrúarfélagiđ in IJsland hate-mail ontving vanwege het het sluiten van same-sex huwelijken en in andere zin steunen van homo-rechten. Tijdens de derde editie van het International Asatru Summer Camp (IASC), besloten de Europese asatrugroepen en -organisaties verenigd in het informele Asatru-EU netwerk een klare steunbetuiging aan de Ásatrúarfélagiđ te publiceren, waarin wij ons standpunt over discriminatie in alle vormen duidelijk maken.

“Wij, de groepen en individuen achter het Asatru-EU netwerk steunen en delen het niet-discriminerende standpunt van de Ásatrúarfélagiđ.

Wij geloven in een werkelijkheid die wordt bevolkt door ontelbare wezens, zoals goden, voorouders, landgeesten, etins (?), mensen etc., die allen naast elkaar bestaan, gelijkwaardig en onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wij staan voor Asatru als een open religeuze benadering, heidendom staat open voor iedereen die daarvoor kiest.

Wij geloven sterk in respect, elkaar en de dingvrede respecteren, in open staan en de moed om anderen hun plaats te gunnen.”

De volgende groepen en organisaties onderschrijven deze verklaring:

Andere groepen die geen lid zijn van het Asatru-EU netwerk hebben ook berichten gestuurd waaruit hun steun en onderschrijven van deze gezamenlijke verklaring blijkt:

Originele Engelse tekst:
We, the groups and individuals behind the Asatru-EU network support and share Ásatrúarfélagið’s non-discriminatory stance.
We believe in a reality populated by uncountable beings, such as gods, ancestors, land-wights, etins, humans, etc., all co-existing with equal value and unbreakable interdependance.
We are firmly committed to Asatru as a non-exclusive religious approach, heathenry is open for everyone who chooses so.
We strongly believe in respect, in respecting others and in frith, in open-mindedness and the courage to grant others their space.