Open bijeenkomst 13 november 2010

Deze middag begon met de oude goden: een korte bespreking van de bron van ons hedendaagse heidendom, het historische heidendom, en diverse valkuilen die daarbij komen kijken. 

Daarna was het de beurt aan de nieuwe tijden, het hedendaagse heidendom. Dat werd het een levendig gesprek waarbij alle aanwezigen ook hun zegje konden doen, en deden. We sloten de middag af met het heffen van de hoorn, op onze eigen Negen Wereldse wijze.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde open bijeenkomst en bedanken alle aanwezigen, leden en niet-leden, voor hun bijdrage aan deze dag. Wij heffen de hoorn op de goden en godinnen, bekend en onbekend, en op de gemeenschap waar wij deel van uit mogen maken!

Waes thu hael!