Programma Negen Werelden Castlefest 2010

Het heeft even geduurd, maar hier is het dan, het definitieve programma van onze activiteiten bij de Heidense Bende. Heil het Vana Events Team, en grote dank voor weer een reuzenklus!

De Heidense Bende is weer op het stille stukje, verborgen achter de marktkramen, te vinden; naast de ommuurde Steampunktuin.

 

Verhalen van onze voorouders
Vrijdag, zaterdag, zondag, 11.30

Hoe verliefd is Thor op zijn hamer? Hoe komt Odin aan zijn paard Sleipnir? En waarom is de zee zout? Aswulf vertelt verhalen van onze voorouders, waarin de antwoorden op deze en op andere vragen ontsluierd zullen worden….

 

Oude goden in nieuwe tijden
Vrijdag, 14.00

Iedereen kent wel het Standbeeld voor de Onbekende Soldaat, een monument voor hen die hebben gestreden, maar waarvan we de namen niet meer kennen. Voor onze goden is zo’n monument er niet. Toch kennen ook wij ‘de onbekende god’, die goden en godinnen die veel voor onze voorouders hebben betekend, maar die wij nu niet of nauwelijks nog kennen.

Jullie zijn van harte welkom om met ons in dit blot de oude goden wier naam of rol we niet altijd meer weten te eren.

 

Workshop offergaven maken
Zaterdag, 15.00

Bij offergaven denken we vaak aan prachtige goudschatten verborgen in het veen, aan rijkbewerkte, kromgebogen zwaarden geworpen in een poel, aan langvervlogen tijden waarin de wereld onvoorspelbaar was en de tijden heidens.

Maar offers zijn ook hedendaags. Voor een goede baan wordt een saaie studie doorploegd, een goede gezondheid wordt afgesmeekt aan fitnessapparaten. Veel bezoekers besteden tijd, geld en moeite om hier te verschijnen in de prachtigste uitdossingen en zich de koning of koningin van Castlefest te voelen.

Wij van de Negen Werelden geloven dat je alleen al door het offer zelf je lot een duwtje in de goede richting kunt geven. In deze workshop kun je runenoffers maken voor het grote Wicker Phoenixritueel. Wij leggen je de betekenissen van de runen uit en het maken van bindrunen. Daarna kun je een offer maken voor bijv. gezondheid, rijkdom, goede reizen, wensen voor jezelf of voor mensen om je heen. Zaterdagavond wordt de Wicker Phoenix in brand gestoken en de offers getransformeerd.

 

Praalronde
Zondag, 16.00

Bescheidenheid siert de mens en er zijn er maar weinig die op een opschepper zitten te wachten. Onze voorouders zeiden echter al: een goede naam die men zich terecht verwerft, blijft eeuwig bestaan. Nu is eeuwig wellicht wat lang, maar over het belang van een goede naam bestaat geen twijfel. En een goede naam verwerf je juist ook door de dingen waar je goed in bent. Dat hoeft niet altijd iets groots te zijn. Met lekker koken zul je de wereld niet redden, maar maak je wel jezelf, familie en vrienden blij. De praalronde is een klein ritueel bedoeld om mensen positief te laten nadenken over de kleine en grote dingen waar ze goed in zijn en dat ook uit te spreken. We nodigen jullie dan ook uit om met ons de hoorn te heffen en een keer de eigen loftrompet af te steken.

Tot ziens op Castlefest!

De Negen Werelden