Tewaterlating van de Negen Werelden

Zondag 24 juni was het dan eindelijk zover: na ruim een jaar onderling praten over wat voor ons de kern van asatru is en wat wij zouden willen doen met asatru, hebben wij onze plannen gepresenteerd aan anderen. Wij waren erg benieuwd of en wat voor ideeën anderen hierover zouden hebben.
Wij werden niet teleurgesteld! Om te beginnen was er veel enthousiasme voor het opzetten van iets nieuws. Ook bleek dat velen het het waard vonden om een zondag op te offeren teneinde naar de plannen te luisteren, input te geven en daarna met ons te eten en een ritueel te vieren.

Om 2 uur werd de vergadering geopend met een dingvrede-ritueel. Hierin vroegen wij Tyr de dingvrede te bewaren en te hoeden voor ruzies, Wodan ons te helpen ons goed te uiten en Thor om daadkracht. Hierna presenteerde de Negen Werelden haar plannen en visie (binnenkort te zien op deze website). Tot half 6 werden hierover vragen gesteld, ideeën geopperd en discussie gevoerd over belangrijke punten. De ideeënuitwisseling was zeer waardevol; niet alleen omdat inhoudelijk veel goede punten aan bod kwamen, maar vooral omdat mijns insziens naar ieders woorden werd geluisterd en ieder aan bod kon komen. Daarom, wat mij betreft: hulde aan de deelnemers en hulde aan de gespreksleider!

Na drie-en-een-half uur serieus zijn was het tijd onze inwendige mens te laven, voor koetjes-en-kalfjes en natuurlijk voor verdere discussies door de doorgewinterde bikkels. Het grootste gedeelte van het twintigtal mensen ging naar de keuken, de bron van het eten en drinken waar men in dit soort gelegenheden altijd samenklontert, of naar de tuin om eindelijk het nicotinegehalte op acceptabel niveau te brengen.

Door het erg natte weer moesten wij onze soepelheid tonen en het ritueel binnen houden, tegen onze gewoonte en voorkeur in. Daartoe ging de groep om 8 uur terug de woonkamer in. Na opening werden weer de heren Wodan, Thor en Tyr uitgenodigd en ging de hoorn rond om deze op goden of wezens van het noordse / Germaanse pantheon te heffen. Het (naar alle waarschijnlijkheid) traditionele voedsel- en drankoffer werd verricht. Hierna ging de hoorn drie keer rond met mede die werd geschonken door wel zéér geëerde gasten; deze rondes werden gebruikt voor persoonlijke wensen en andere persoonlijke uitingen. Het ritueel werd gesloten waarna met een zekere bevrijding en spanning de dingvrede werd opgeheven. De zwaarden konden weer terug worden gelegd in de kamer en eventuele messen weer omgegord. Ergo: alles terug in de natuurlijke staat.

De avond werd afgesloten met meer kletsen, knabbelen, drinken en rondgaande hoorn. Toen gasten vertrokken lieten zij de Negen Werelden met een erg dankbaar en tevreden gevoel achter.