De eerste ALV is geweest -op naar de tweede!

Zaterdag 20-12-2008 was de eerste Algemene Ledenvergadering van de Negen Werelden.

Voor het bestuurd was het spannend: het was de eerste formele vuurproef, compleet met jaarverslag, kasboek, begroting en plannen voor de toekomst. Alle leden waren aanwezig en konden dus hun stem laten horen -en stemmen waren er, en gehoord hebben we ze, en hoe! Toch is dat voor een bestuur wellicht wel het mooiste wat je kunt krijgen: actieve en betrokken leden die bereid zijn op te komen voor de dingen die zij belangrijk achten.

Na een uitgelopen (kijk, we zijn officieel, onze vergadering loopt uit!) vergadering was er een broodnodige pauze. Niet alleen de tijdsduur, maar ook de intensiteit van een aantal discussies vergde inzet en energie.

Het joelblot daarna begon buiten, waar eenieder uit de bron van wyrd een witte kiezel kon nemen als symbool voor de plannen/dromen/wensen die je voor het komende jaar in je lot geweven wilde hebben. Daarna ging iedereen naar binnen, waar in het duister van de langste nacht de joelkaas werd ontstoken. Bij het licht van deze en andere kaarsen werd de hoorn gedeeld.

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, waarna iedereen zo langzaam aan wij zijns wegen ging.

Als bestuur kijken we terug op een spannende en vermoeiende dag, maar ook en vooral een dag die enorm de moeite waard was. En dat geeft ons de kracht en zin om er ook voor 2009 weer tegenaan te gaan.

We heffen de hoorn op onze leden en op iedereen die ons bijstaat en bijgestaan heeft op de reis van de Negen Werelden.